Posiadamy doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych w zakresie:
 • rejestracji działalności w Polsce i za granicą, zakładaniu spółek, wpisu do  KRS; doradztwa w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • obsługi korporacyjnej – w tym sporządzaniu stosownych dokumentów, uchwał, protokołów, uczestniczeniu w zgromadzeniach wspólników, rejestrowaniu zmian w KRS;
 • opracowania, analizy i weryfikacji umów zawieranych w obrocie gospodarczym, w tym umów m.in. dla branży spożywczej- dystrybucyjnych, NDA, o wytwarzanie, dla branży IT –przeniesienia praw autorskich, licencyjnych, SaaS, a także branży wyrobów medycznych, sprzętu do zasilania energią słoneczną w tym umów sprzedaży i najmu w tym obejmujących obrót tymi produktami;
 • w sporządzaniu regulaminów konkursowych i akcji promocyjnych różnych produktów w tym suplementów diety, wyrobów medycznych, karm dla zwierząt,
 • opiniowania zagadnień prawnych w zakresie wskazanym przez Klienta;
 • opiniowania reklam i działań marketingowych pod kątem zgodności z prawem i kodeksami branżowymi, w szczególności w sektorach regulowanych;
 • windykacji należności na etapie przedsądowym, sądowym i w postępowaniu egzekucyjnym.
 • gospodarki i obrotu nieruchomościami – np. pomocy prawnej w sprzedaży, kupnie, najmie, lokali użytkowych i mieszkalnych, najmie komercyjnym dla sieci handlowych,
 • postępowania sądowego i postępowania przed organami –  reprezentacji przed Sądami powszechnymi, Sądami administracyjnymi, Samorządowym Kolegium Odwoławczym, organami egzekucyjnymi i organami administracji publicznej
 • rejestracji znaków towarowych;

Wiele satysfakcji sprawia nam również pomoc osobom, które z przyczyn innych niż zawodowe potrzebują porady prawnika, a do takich zaliczają się między innymi sprawy:

 • dot. dochodzenia wierzytelności
 • najmu, dzierżawy, sprzedaży i zakupu nieruchomości, spraw związanych z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność itp.
 • prawa rodzinnego,
 • innych.

Oferujemy konsultacje prawne, sporządzanie pism, wniosków i kompleksowe prowadzenie spraw przed Sądami powszechnymi, Sądami administracyjnymi, reprezentację przed organami egzekucyjnymi i organami administracji publicznej.