Kompetencje

Posiadamy doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych w zakresie:
  • prawa gospodarczego i handlowego– m.in. windykacji wierzytelności, doradztwie w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • prawa cywilnego – m.in. sporządzaniu i opiniowaniu umów i wzorców umownych pod względem ich zgodności z prawem,
  • prawa pracy – m.in. w sprawach o zapłatę wynagrodzenia i rozwiązywania stosunków pracy,
  • gospodarki i obrotu nieruchomościami – np. pomocy prawnej w sprzedaży, kupnie, najmie, lokali użytkowych i mieszkalnych,
  • postępowania sądowego i postępowania przed organami – w reprezentacji przed Sądami powszechnymi, Sądami administracyjnymi, Samorządowym Kolegium Odwoławczym, organami egzekucyjnymi i organami administracji publicznej

Wiele satysfakcji sprawia nam również pomoc osobom, które z przyczyn innych niż zawodowe potrzebują porady prawnika, a do takich zaliczają się między innymi sprawy z zakresu:

  • prawa cywilnego,
  • gospodarki nieruchomościami,
  • prawa rodzinnego,
  • wykroczeń,
  • innych.

Oferujemy konsultacje prawne, sporządzanie pism, wniosków i kompleksowe prowadzenie spraw przed Sądami powszechnymi, Sądami administracyjnymi, reprezentację przed organami egzekucyjnymi i organami administracji publicznej.