Najem okazjonalny i kilka słów o eksmisji

Dzisiaj coś dla Wynajmujących czyli jak zminimalizować ryzyko przy wynajmie mieszkania? Najem okazjonalny oraz słów kilka o eksmisji…

Jako pełnomocnik procesowy wielokrotnie miałam możliwość reprezentowania strony w sprawach o eksmisję. Dlaczego pełnomocnicy nie zaliczają tych spraw do najsympatyczniejszych? Właśnie dlatego, że orzeczenie eksmisji jest to z jednej strony zburzenie czyjegoś dotychczasowego życia, które z drugiej strony bardzo często ta egzystencją była nieuczciwa wobec innych.
Dla wszystkich chcących uniknąć bitwy o swoje mieszkanie z nieuczciwymi lokatorami jest instytucja najmu okazjonalnego.
Z pozoru skomplikowana, pozwala na uniknięcie często długotrwałego dochodzenia nakazu eksmisji przed sądem, bo dołącza się do niej oświadczenie lokatora o poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu do opróżnienia i wydania lokalu w zakreślonym terminie. Lokator wskazuje także inny lokal, do którego będzie mógł się wyprowadzić, gdy zostanie wykonana egzekucja obowiązku opuszczenia i opróżnienia lokalu, oraz dostarcza oświadczenie osoby trzeciej będącej właścicielem lokalu bądź posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy po zakończeniu umowy najmu.
Po wygaśnięciu umowy bądź jej rozwiązaniu, w przypadku gdy lokator nadal pozostaje w mieszkaniu Wynajmujący kieruje do niego żądanie opróżnienia lokalu, a następnie po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w piśmie kieruje wniosek do Sądu o nadanie klauzuli wykonalności oświadczeniu lokatora zawartemu w akcie notarialnym.
Podsumowując najem okazjonalny lepiej zabezpiecza interesy Wynajmującego mieszkanie, nie ujmując praw najemcom.
Z praktyki wynika, że nie jest to jednak umowa chętnie zawierana przez najemców. Wynika to zapewne z obawy o koszty oraz większy stopień skomplikowania sprawy. Wyjaśniam, że koszt aktu notarialnego zawierającego oświadczenie najemcy to w Warszawie kwota ok.300 zł. Stopień trudności przy zawieraniu tego typu umowy jest w mojej ocenie porównywalny do zwykłej umowy najmu a korzyści z niej płynące to często zaoszczędzony czas, pieniądze i nerwy