Stłuczka i wypłata odszkodowania z OC sprawcy

Miałeś stłuczkę i wynająłeś samochód zastępczy, a firma ubezpieczeniowa sprawcy szkody nie wypłaciła pełnej kwoty z tego tytułu, ograniczając stawkę dobową wynajmu pojazdu oraz liczbę dni wynajmu tłumacząc to brakiem uzasadnienia ekonomicznego?

To niestety często spotkany przebieg wydarzeń, z którym ma do czynienia coraz więcej poszkodowanych w kolizjach komunikacyjnych. Coraz częściej spory dotyczące wypłaty odszkodowania z OC sprawcy mają swoj finał w Sądzie. Należy pamiętać, że istnieje zasada wypłaty „pełnego odszkodowania” co przemawia za przyjęciem stanowiska o potrzebie zwrotu przez ubezpieczyciela tzw. wydatków koniecznych, potrzebnych na czasowe używanie zastępczego środka komunikacji w związku z niemożliwością korzystania z niego wskutek zniszczenia…/Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2004 r. w sprawie o sygn akt: IV CK 672/03/. Ponadto z zasady tej wynika obowiązek uwzględnienia przy ustalaniu odszkodowania indywidualnej sytuacji poszkodowanego. Warto o tym pamiętać także przy ustalaniu kwoty odszkodowania za naprawę i części do uszkodzonego pojazdu.